Styrelse

Jazz i Strängnäs

Föreningens styrelse:

 

Erik Dahlbäck, ordförande

Leendert janson, kassör

Gerard Adamse, sekreterare

Anders Ljunkvist

Peter Lannerhed

Inge Bergkvist

 

 

I valberedningen ingår Leendert Janson och Gerard Adamse 

Föreningens stadgar